land for sale

used cars sri lanka

used phones sri lanka

used phones for sale

cars for sale

land for sale

used cars sri lanka

used phones sri lanka

used phones for sale

cars for sale


Search Filters


Sort result byProperty Galigamuwa
Houses - 40perch land with house for sale in galigamuwa in Galigamuwa

40perch land with house for sale in Galigamuwa

Houses, Galigamuwa

Rs 5,200,000

21 Mar 2023, 7:31am

Commercial Property - for sale in Galigamuwa

For sale

Commercial Property, Galigamuwa

Rs 55

11 Mar 2023, 9:22pm

Land - 30 perch land for sale in kegalle in Galigamuwa

30 perch land for sale in kegalle

Land, Galigamuwa

Rs 90,000

25 Jan 2023, 9:07am

Land - land fo sale in galigamuwa face to kandy-col road in Galigamuwa

land fo sale in galigamuwa face to kandy-col road

Land, Galigamuwa

Rs 15,000,000

9 Nov 2022, 10:58am

Land - කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්  in Galigamuwa

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට 500m දුරින් ඉඩමක්

Land, Galigamuwa

Rs 38,000,000

20 Sep 2022, 8:06pm

Land - කෑගල්ලෙන් පර්චස් 20 ක වටිනා ඉඩම් කබැල්ලක් in Galigamuwa

කෑගල්ලෙන් පර්චස් 20 ක වටිනා ඉඩම් කබැල්ලක්

Land, Galigamuwa

Rs 2,400,000

31 Aug 2022, 8:44pm

Land - රබර් ඉඩමක් in Galigamuwa

රබර් ඉඩමක්

Land, Galigamuwa

Rs 6,500,000

27 Dec 2021, 5:59am

Houses - ගලිගමුව නගරය ආසන්නයෙන් නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිනීමට in Galigamuwa

ගලිගමුව නගරය ආසන්නයෙන් නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිනීමට

Houses, Galigamuwa

Rs 9,000,000

10 Sep 2021, 8:01pm

Land - අරන්දර මොරොන්තොට මාර්ගය මුහුණලා ඉඩමක් විකිණිමට ඇත  in Galigamuwa

අරන්දර මොරොන්තොට මාර්ගය මුහුණලා ඉඩමක් විකිණිමට ඇත

Land, Galigamuwa

Rs 4,000,000

25 Jul 2021, 8:28pm

Houses - කොළඹ නුවර පාරට ආසන්නව නිවසක් විකිණීමට ඇත (කෑගල්ල - in Galigamuwa

කොළඹ නුවර පාරට ආසන්නව නිවසක් විකිණීමට ඇත (කෑගල්ල -

Houses, Galigamuwa

Rs 6,500,000

5 Dec 2020, 6:41am

Houses - විකිණීමට /මාරුවට in Galigamuwa

විකිණීමට /මාරුවට

Houses, Galigamuwa

Rs 7,900,000

19 Apr 2020, 3:54am

Land - urgent sale due to migrate in Galigamuwa

Urgent sale due to migrate

Land, Galigamuwa

Rs 110,000

9 Dec 2019, 12:24pm

Houses - house for sale in Galigamuwa

House for sale

Houses, Galigamuwa

Rs 7,900,000

26 Jul 2019, 6:29pm

Land - 5 acres property with two houses in Galigamuwa

5 acres property with two houses

Land, Galigamuwa

Rs 9,500,000

24 Jun 2018, 2:13pm

Land - land for sale  in Galigamuwa

Land For Sale

Land, Galigamuwa

Rs 13,920,000

14 Jun 2018, 9:37pm

Land - land perches 20 in Galigamuwa

Land perches 20

Land, Galigamuwa

Rs 2,000,000

6 Jun 2018, 8:26am

Quick Buy, Sell, Rent or Anything - Post your Ad on saleme.lk